Hitri kontakt

Firšt d.o.o.
03 898 35 00
03 898 35 35
info(at)first.si

Zaposlitev Odprto delovno mesto

Priložnost za zaposlitev

Vsi inovativni in zainteresirani v pogone, ventile, ogrevanje, hlajenje  prosimo izpolnite spodnji obrazec. Povejte nam kdo ste. V kolikor bomo potrebovali pomoč, znanje in izkušnje  na vaših področjih in v kolikor bodo le ta ustrezala Firšt zahtevam, vas bomo kontaktirali.

Trenutno aktualna delovna mesta

Prosto delovno mesto Lokacija Razpis
TEHNOLOG KAKOVOSTI Koroška cesta 56,
SI-3320 Velenje, Slovenija
Razpis - TEHNOLOG KAKOVOSTI
PRODAJNI INŽENIR Koroška cesta 56,
SI-3320 Velenje, Slovenija
Razpis - PRODAJNI INŽENIR
VODJA KONTROLE KAKOVOSTI Koroška cesta 56,
SI-3320 Velenje, Slovenija
Razpis - VODJA KONTROLE KAKOVOSTI
KONSTRUKTER V RAZVOJU Koroška cesta 56,
SI-3320 Velenje, Slovenija
Razpis - KONSTRUKTER V RAZVOJU
KONTROLOR Koroška cesta 56,
SI-3320 Velenje, Slovenija
Razpis - KONTROLOR

Vaše prijave s CV in motivacijskim pismom pošljite do vključno 30. 09. 2023 po elektronski pošti na: kadrovska@first.si. V »zadevo« vpišite »DELOVNO MESTO – IME PRIIMEK«.Ali ni prostega delovnega mesta za vas?

Vabimo vas, da nam pošljete svoj življenjepis - CV. Podatki bodo shranjeni  in uporabljeni v Firšt podatkovni bazi kandidatov. V primeru potreb novega ali obstoječega delovnega mesta primernega vašim kvalifikacijam, vas bomo pozvali na spoznavno srečanje.

Vnosi na poljih, označeni z * so obvezni.

Zaposlitveni obrazec

Prosimo, priložite svoj CV

Prosimo, priložite motivacijsko pismo

Ostali dokumenti

Pravno obvestilo o varovanju osebnih podatkov

V podjetju Firšt d.o.o. se zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in zasebnosti, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno.

Področje varstva osebnih podatkov v Sloveniji sistemsko ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki določata pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

1.
Upravljalec
osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Firšt d.o.o., Koroška cesta 56, 3320 Velenje.
Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za spodaj navedene namene.

2.
Katere osebne podatke obdelujemo?

Če izpolnite prijavo na razpis za določeno prosto delovno mesto ali se vpišete v našo bazo kandidatov in oddate informativno prijavo za zaposlitev, nam razkrijete naslednje podatke: ime, priimek, rojstne podatke, e-naslov, naslov bivališča, telefonsko številko, življenjepis, želeno področje dela, vozniško dovoljenje, formalno izobrazbo, delovne izkušnje, računalniško znanje, znanje tujih jezikov, drugo znanje in kompetence ter druge osebne podatke, ki jih želite deliti z nami.

3.
Kaj je pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov?

Osebne podatke iz baze kandidatov za zaposlitev obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Osebne podatke iz vaše prijave na določeno delovno mesto pa obdelujemo, ker je to potrebno za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

4.
Kakšen je namen obdelave vaših osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko vključimo v postopek kadrovanja, da vas lahko kontaktiramo v zvezi z obravnavo vaše vloge, vam pošljemo ponudbo za določeno delovno mesto in tudi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če boste v razpisnem postopku izbrani.

5.
K
do hrani vaše osebne podatke?
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, hrani naša kadrovska služba.

6.
Kako dolgo se hranijo vaši osebni podatki?

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.
Osebni podatki iz baze kandidatov za zaposlitev pa se hranijo največ 2 leti od dneva prijave v našo bazo kandidatov.

7.
Kdo lahko dostopa do vaših osebnih podatkov in jih sme uporabljati?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo samo tiste osebe v podjetju Firšt d.o.o., ki sodelujejo v postopku zaposlovanja in kadrovanja.

8.
Kako lahko uveljavljate svoje pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosa podatkov?

Vašo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete tako, da nas tem obvestite preko elektronske pošte na naš naslov kadrovska@first.si.
Umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

9.
Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke?

Firšt d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja varstvo osebnih podatkov, vključno z zaščito pred njihovo nezakonito obdelavo in izgubo.