slo Slovensko

english English

 

ROTOTERM MR-NP
  - za regulacijo radiatorskega ogrevanja s plinskimi ali nizkotemperaturnimi kotli

Regulator ROTOTERM MR-NP je namenjen za regulacijo radiatorskega ogrevanja s plinskimi ali nizkotemperaturnimi kotli in pripravo sanitarne vode.
Regulator je dvotočkovni (PI) regulator temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature.
Regulator je izdelan v mikroprocesorski tehniki in ustreza najnovejšim standardom kvalitete. Ponuja bogato izbiro programskih možnosti, kar omogoča optimalno nastavitev regulatorja za izbrani objekt.

SESTAVA KOMPLETA
- Regulator MR-NP
- Zunanje tipalo AF
- Tipalo dvižnega voda VF
- Kotlovsko ali talno tipalo BF/KF

KARAKTERISTIKE

 • Priključna napetost: 230VAC, 50Hz, 4VA
 • Priključna moč porabnikov: 3A/230VAC, cosj 0.4
 • Dve možni strojni izvedbi:
  • krmili kotel, el. prekrmilni ventil in obtočno črpalko
  • krmili kotel in dve črpalki (ogrevalni in sanitarni krog)
 • Vrste tipal: PTC KTY 10-6
 • Protiblokirni sistem - poletna prevrtitev črpalk
 • Preklopnik za izbiro načinov delovanja regulatorja ter za potrebe montaže, preizkusa in vzdrževanja ogrevalnega sistema
 • Digitalni prikaz temperatur: zunanje, bojlerske, dvižnega voda
 • Digitalen prikaz napak na tipalih
 • Nastavitev sobne temperature: 5°C....25°C
 • Tovarniško nastavljeni parametri
 • Digitalna nastavitev vseh parametrov:
 • Nastavitev naklona ogrevalne krivulje: 0,1....2
 • Paralelni premik ogrevalne krivulje: 0 - 10°C
 • Nastavitev temperature sanitarne vode: 10°...75°C
 • Vpliv sobne enote (AS/VF): 1...15
 • Omejitve temperature dvižnega voda: 30°...85°C
 • Nastavitev izklopa črpalke ob znižanju temperature dvižnega voda med 20° in 45°C
 • Prikaz temperature prostora
 • Teža: 0.9kg

ELEKTRICNA PRIKLJUČNA SHEMA

PRIMER UPORABE: RADIATORSKO OGREVANJE

Strojna shema regulacijske avtomatike
ROTOTERM MR-NP

LEGENDA:

MR-NP - regulator
ROTODIVERT - prekrmilni ventil
AF -
zunanje tipalo
VF - tipalo dvižnega vode
SF - bojlersko tipalo

TIP Kg ŠIFRA
ROTOTERM MR-NP 0,7 21132
Navodila za uporabo :
ROTOTERM MR-NP"plus" (2.07MB).
logo
 

FIRŠT ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, SI-3330 MOZIRJE, SLOVENIJA, PE VELENJE, Koroška c. 56a, SI-3320 VELENJE
SLOVENIJA, tel. +386 (0)3 898 35 00, fax. +386 (0)3 898 35 35, e-mail: info@first.si, http://www.first.si