slo Slovensko

english English

 

ROTOTERM MR-TR "plus"
  - za regulacijo radiatorskega ALI talnega ogrevanja


Regulator ROTOTERM MR-TR "plus" je namenjen za regulacijo radiatorskega ali talnega ogrevanja.
Regulator je trotočkovni (PID) regulator temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature, ter v povezavi s sobno enoto omogoča daljinsko korekcijo sobne temperature po nastavljenem programu.
Regulator je izdelan v mikroprocesorski tehniki in ustreza najnovejšim standardom kvalitete. Ponuja bogato izbiro programskih možnosti, kar omogoča optimalno nastavitev regulatorja za izbrani objekt.
SESTAVA KOMPLETA
- Regulator MR-TR
- Zunanje tipalo AF
- Tipalo dvižnega voda VF
- Kotlovsko ali talno tipalo BF/KF
- Sobna programska enota AS 2000-E

KARAKTERISTIKE

 • Priključna napetost: 230VAC, 50Hz, 4VA
 • Priključna moč porabnikov: 1(1)A, 230V
 • Izhod za krmiljenje motornih pogonov mešalnih ventilov serije MV 120..
 • Izhod za krmiljenje obtočne črpalke
 • Vrste tipal: PTC KTY 10-6
 • Protiblokirni sistem - poletna prevrtitev črpalke in mešalnega ventila vsakih 72 ur
 • Preklopnik za izbiro načinov delovanja regulatorja ter za potrebe montaže, preizkusa in vzdrževanja ogrevalnega sistema
 • Digitalni prikaz temperatur: zunanje, kotlovske oz. talne, dvižnega voda
 • Digitalen prikaz napak na tipalih
 • Nastavitev sobne temperature 5°C....25°C
 • Tovarniško nastavljeni parametri
 • Digitalna nastavitev vseh parametrov:
 • Nastavitev naklona ogrevalne krivulje: 0,1....2
 • Paralelni premik ogrevalne krivulje: ą 10°C
 • Vpliv sobne enote (AS/VF): 1...15
 • Omejitve temperature dvižnega voda: 30°...85°C
 • Nastavitev izklopa črpalke ob znižanju temperature dvižnega voda med 20° in 45°C
 • Nastavitev kondenzne točke kotla med 30° in 75°C samo v režimu RADIATORSKO ogrevanje
 • Omejitev talne temperature 15...35°C samo v režimu TALNO ogrevanje
 • Sobna enota AS 2000-E omogoča nastavitev tedenski režim ogrevanja, možnost nastavitve dveh temperaturnih nivojev
 • Sobna enota ima vgrajen preklopnik za izbiro delovanja sobne enote:
  - korekcija sobne temperature
  - korecija temperature prostorov po ogrevalni krivulji regulatorja
 • Omogoča enostavno upravljanje, kontrolo dejanskega časa, dneva, in stanje ogrevanja v vsakem trenutku.
 • Prikaz temperature prostora
 • Teža: 0.9kg

ELEKTRICNA PRIKLJUČNA SHEMA

PRIMER UPORABE: RADIATORSKO OGREVANJE

Strojna shema regulacijske avtomatike ROTOTERM MR-TR


LEGENDA:

MV 120/..
MV 120/09E, MV 120/210,
MV 120/360, MV 120..540, UNI 3P

MR-TR - regulator
AS2000-E
-programska sobna enota
AF -
zunanje tipalo
VF - tipalo dvižnega vode
KF - kotlovno tipalo

TALNO OGREVANJE:

Strojna shema regulacijske avtomatike ROTOTERM MR-TR

LEGENDA:

MV 120/..
MV 120/210,
MV 120/360

MR-TR - regulator
AS2000-E
-programska sobna enota
AF -
zunanje tipalo
VF - tipalo dvižnega vode
BF - talno tipalo

TIP Kg ŠIFRA
ROTOTERM MR-TR "PLUS" 0,9 21128
Navodila za uporabo :
ROTOTERM MR-TR"plus" (1.7MB).
logo
 

FIRŠT ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, SI-3330 MOZIRJE, SLOVENIJA, PE VELENJE, Koroška c. 56a, SI-3320 VELENJE
SLOVENIJA, tel. +386 (0)3 898 35 00, fax. +386 (0)3 898 35 35, e-mail: info@first.si, http://www.first.si